Laboratorium

Wykonujemy profesjonalne badania
Także w kierunku COVID-19

Poradnik pacjenta

Przed badaniem

 1. Zmiany spowodowane porą dnia,przyjęciem posiłku nie są możliwe do określenia, dlatego zaleca się pobieranie krwi rano na czczo, po około 12-godzinnej przerwie w spożywaniu pokarmów
 2. Przed badaniem można wypić niewielką ilość wody
 3. Dzień wcześniej unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego oraz spożywania alkoholu

W czasie badania

 1. Nie ruszaj rękoma
 2. Po wyjęciu igły, trzymaj rękę wyprostowaną
 3. Uciskaj przez kilka minut gazik przyłożony do miejsca nakłucia
 4. Nie dźwigaj ciężkich przedmiotów bezpośrednio po pobraniu

Po badaniu

Sprawdzanie wyników badań laboratoryjnych Online – www.wyniki.gonzamed.pl

 • zaloguj się na stronę laboratorium
 • wpisz swój pesel
 • wpisz kod otrzymany w laboratorium

Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych we krwi

 1. Pora dnia

  Zaleca się, aby do pobierania badań rutynowych przychodzić w godzinach porannych tj. 7:00-10:00.W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach,należy zaznaczyć godzinę pobrania

 2. Posiłek

  Zaleca się (jeżeli nie ma innych wskazań), aby przed pobraniem próbki krwi zachować około 12 godz.przerwę w spożywaniu posiłków.W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu; przed badanie można wypić niewielką ilość wody. W przypadku niemowląt i małych dzieci, przed pobraniem krwi dopuszcza się podanie lekkiego posiłku.Wyjątek stanowi oznaczenie poziomu glukozy

 3. Pozostałe czynniki (wysiłek,leki,suplementy)

  Z reguły badań nie powinno się wykonywać po nieprzespanej nocy lub dużym wysiłku fizycznym, bezpośrednio przed badaniem nie należy palić papierosów, wskazany jest krótki odpoczynek. Należy poinformować osobę pobierającą krew o przyjmowanych lekach, suplementach,np.biotyna w wysokich dawkach może fałszywie zawyżać lub zaniżać wyniki, dlatego nie należy przyjmować biotyny ok.72 godz.przed pobraniem krwi,podobnie jest z preparatami ziołowymi, które mogą wpływać na metabolizm leku.Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w czasie poprzedzającym badanie można przyjmować leki. W celu oznaczeń stężenia leku, krew należy pobierać przed przyjęciem następnej dawki leku lub w/g innego zalecenia lekarza zlecającego.

Badania,ze względu na warunki pobierania krwi można podzielić na 3 grupy:

 1. Pobierać na czczo ze względu na zmiany po posiłku
  żelazo,kortyzol,fosfor,glukoza, DTTG,insulina,peptyd C,lipidogram,kwas foliowy
 2. Pobierać rano z uwagi na rytm dobowy żelazo,kortyzol,fosfor,elektrolity(potas),cynk,miedź,aldosteron,ACTH,DHEA,erytropoetyna, TSH, FSH,LH,estriol,PRL,GH,PTH,17-OH-progesteron
 3. Zaleca się pobierać rano na czczo PT/INR,APTT,fibrynogen,mocznik,kreatynina,kwas moczowy,AST,ALT,ALP,LDH,bilirubina,białko całkowite,OB,morfologia krwi obwodowej
 1. Na badanie należy zgłosić się na czczo, najlepiej ze skierowaniem od lekarza,
  z zakupioną w aptece glukozą 75g (proszek do przygotowania roztworu doustnego)
 2. Badanie trwa około dwóch godzin, w czasie jego trwania pacjent pozostaje w poczekalni laboratorium w spoczynku, nie należy spożywać posiłków,płynów ani palić papierosów Test polega na dwu lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w niej stężenia glukozy. Pierwsze pobranie wykonane jest na czczo, po czym pacjent otrzymuje do wypicia wodny roztwór 75g glukozy(minimum 200 ml). Po 1 i/lub 2 godzinach, w zależności od zlecenia, pobierane są kolejne próbki krwi.W/w zasady nie dotyczą wykonania DTTG u dzieci, dawki glukozy obliczane są do wieku i wagi dziecka

Prolaktyna test z metoklopramidem

 1. Pacjentka zgłasza się do laboratorium ze skierowaniem od lekarza, z wykupionym
  w aptece MTC. Skierowanie musi zawierać informację o dawce leku,którą pacjentka ma zażyć w trakcie badania
 2. Badanie powinno być wykonane rano,krew pobierana jest przed zażyciem leku, następnie po 60, 120 min.po zażyciu leku lub w/g innych wskazań lekarza zlecającego. W czasie trwania badania pacjentka pozostaje w poczekalni laboratorium w spoczynku.
 1. Do rutynowych badań oddajemy pierwszą poranną porcję moczu, bezpośrednio po spoczynku nocnym z tzw.środkowego strumienia
 2. Pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, następną przy zachowaniu podstawowych zasad higieny do wcześniej przygotowanego pojemnika w ilości około 50 ml
 3. Mocz dostarczyć do laboratorium do dwóch godzin.W przypadku przechowywania próbki w temp.2-8○C czas transportu można wydłużyć do 4 godzin.

Mocz u dorosłych do badań mikrobiologicznych

 1. Mocz należy pobierać rano, po 4 godzinach od ostatniego oddania
 2. Umyć okolice cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem, oddać porcję moczu do pojemnika jałowego
 3. Mocz dostarczyć do laboratorium w czasie do około 1 godz.od pobrania.Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii, w przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, poinformować o rodzaju leku i okresie jego przyjmowania
 1. Po umyciu,osuszeniu okolicy krocza u dziecka należy przykleić zakupiony wcześniej w aptece jednorazowy woreczek do zbierania moczu, po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu, woreczek odkleić
 2. Mocz w woreczku dostarczyć do laboratorium do dwóch godzin.W przypadku przechowywania próbki w temp.2-8○C czas transportu można wydłużyć do 4 godzIn.

Mocz u niemowląt, małych dzieci do badań mikrobiologicznych

 1. Mocz do badania pobierać do jałowego pojemnika zgodnie z zasadami podanymi dla dorosłych
 2. Jeżeli pobieramy do jałowego woreczka przyklejonego do skóry krocza,woreczek należy zakładać rano po wykonaniu zabiegów higienicznych,woreczek odkleić zaraz po oddaniu moczu, umieścić w jałowym pojemniku, dostarczyć do laboratorium
 3. Mocz do chwili transportu przechowywać w temp.4-8 ○C,maksymalnie do 4 godzin.
 1. Przygotować 2-3 litrowy pojemnik z podziałką do przeprowadzenia DZM
 2. W dniu przeprowadzenia DZM pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej,zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki
 3. Każdą kolejną porcję moczu należy przenieść do pojemnika przeznaczonego do DZM
 4. Pojemnik ze zbieranym moczem przechowywać w lodówce
 5. Następnego dnia rano zakończyć DZM o godzinie, o której ją rozpoczęto dnia poprzedniego tj.po 24 godz.
 6. Po zakończeniu DZM, zawartość pojemnika wymieszać, zmierzyć objętość, odlać do jednorazowego pojemnika ok.50 ml moczu i dostarczyć do laboratorium, podać objętość DZM
 1. Do pojemnika z łopatką pobieramy z różnych miejsc tej samej porcji niewielką ilość kału
 2. Do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemników jałowych, materiał dostarczyć do laboratorium do około 1 godz.od pobrania
 1. Badanie należy wykonać przed zastosowaniem antybiotykoterapii
 2. Po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych nasienie uzyskać metodą masturbacji, przed pobraniem umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem
 3. Nasienie pobrać bezpośrednio do jałowego pojemnika, dostarczyć do laboratorium do 2 godzin w temp. pokojowej
 4. Nasienie nie może być pozyskiwane z prezerwatyw.

Dostępność laboratorium: poniedziałek-piątek 7:00-16:00
Telefon kontaktowy 690 005 699, 16 677 47 55

 • W laboratorium wykonywane są badanie podstawowe i specjalistyczne
 • W laboratorium realizowany jest program „Profilaktyka 40 PLUS”
 • SARS-CoV-2 badanie przeciwciał po szczepieniu i przechorowaniu
 • Wyjeżdżasz poza granice Polski? W laboratorium pobieramy wymazy w kierunku
 • COVID-19, wynik w języku angielskim(ENGLISH RESULT) lub polskim; dostęp do wyniku On line (ALAB laboratoria),
 • Testy antygenowe, szybkie testy i mmunochromatograficzne posiadające certyfikat CE
 • TestyRT-PCR,zgodniezzaleceniamiWHO, Standardowy czas oczekiwania na wynik-24 godziny

Umów wizytę w laboratorium

Serdecznie zapraszamy

Do odwiedzenia laboratorium

NZOZ GONZAMED

Gabinet Ortopedyczny i laboratorium medyczne
ul Henryka Wieniawskiego 28/U3/2
37-700 Przemyśl